SN 2015ce (= PSN J22412689+3917220)
w galaktyce: UGC 12156
odkrywca: Jarosław Grzegorzek
TNS, CBAT TOCP, ATEL 7931, Latest SN

Data zdjęcia: 2015 08 19.067 UT
Mag: 17.0U; Typ: Ia-02cx-like; Pozycja: 22h 41m 26.89s +39° 17' 22.0"
60 s ekspozycja; 0.25m f/4 reflektor

Źródło danych: obserwacje własne i raporty z CBAT TOCP oraz Latest Supernovae
<< HOME