AT 2016hpv
w galaktyce: NGC 6314
odkrywca: Jarosław Grzegorzek
TNS, Latest SN

Data zdjęcia: 2016 10 30.721 UT
Mag: 16.8U; Pozycja: 17h 12m 38.80s +23° 16' 28.3"
Ekspozycja 50 s; 0.25m f/4 reflektor
<< HOME