SN 2016G
w galaktyce: NGC 1171
odkrywca: Jarosław Grzegorzek
TNS, ATEL 8528, Latest SN

Dnia 9 stycznia 2016 roku, w galaktyce NGC 1171, odkryłem swoją czwartą supernową.
Okazało się, że jest to supernowa typu Ic-BL (broad-line) i otrzymała oznaczenie SN 2016G.
Odkrycie zostało zgłoszone do TNS, który został powołany do życia od 2016 roku
przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU) i zastąpił CBAT w rejestracji odkryć supernowych.


Data zdjęcia: 2016 01 09.935 UT
Mag: 17.2U; Typ: Ic-BL; Pozycja: 03h 03m 57.74s +43° 24' 03.5"
45 s ekspozycja; 0.25m f/4 reflektor
Data zdjęcia: 2016 01 28.813 UT
Mag: 16.3U; Typ Ic-BL; Pozycja: 03h 03m 57.73s +43° 24' 03.4"
45 s ekspozycja; 0.25m f/4 reflektor
<< HOME